ספר ירושלים - התקופה הצלבנית והאיובית 1250-1099

ספר ירושלים - התקופה הצלבנית והאיובית 1250-1099

מחבר:
שנת ההוצאה: 1991
מילות מפתח: ירושלים (יישוב עירוני); ירושליים (יישוב עירוני); ירושלים; ירושליים; ירושלם; איליה קפיטולינה
ספר זה הוא השני הרואה אור במפעל 'ספר ירושלים', שעתיד להקיף את תולדות ירושלים לדורותיה מיום היותה לעיר עד היום הזה.
כרך זה מתאר את תולדות העיר בתקופת שלטונם של הצלבנים והאיובים, תקופה קצרה יחסית, אולם עברו בה תהפוכות רבות ומעמיקות על העיר. חלקן השאירו עליה רושם מועט, ואחרות טבעו עליה את חותמן עד לימינו. בתקופה זו ביקשו שליטיה הצלבניים של ירושלים לעשותה כמין עמדה קדמית של המערב הנוצרי בלב המזרח המוסלמי. אולם משחזרה העיר לידי המוסלמים באמצע המאה הי"ג, חזרה ונעשתה חלק מובהק מסביבתה ורושמו של האסלאם בה עוד העמיק. כנגד זה, דמותה הפיסית, החברתית והקהילתית של העיר נקבע באותה תקופה לדורות, והשתנתה אך במעט עד ימינו. גם על יהודי ירושלים עברו תהפוכות רבות בתקופה זו – טבח וחורבן, חידוש ופריחה, ובסוף התקופה שוב ירידה ודלדול, המקפים את מצבה העגום של העיר כולה באותה שעה. אולם מצב זה מסמן רק שלב מעבר, ותולדות העיר בתקופות הבאות עוד צופנות הפתעות.
כרך זה, כקודמו, הוא מפעל קיבוצי שבו תרמו חוקרים מומחים מאוניברסיטאות שונות בארץ, איש איש בתחומו, לסיכום ממצה ומעודכן של המחקר והחידושים כפרק זה של תולדות ירושלים. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג  יד  1  2  3  4  5  6  7  9  11  12  13  
14  15  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  
40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  
65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  
91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  112  113  114  115  116  
117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  
142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  
167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  
192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  
217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  
242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  
267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  
292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  307  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  
319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  
346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  
371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  
397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  
422  423  424  425  427  428  429  430  431  432  433  435  436  437  439  440  441  442  443  444  445  447  448  449  451  
452  453  455  456  457  458  459  461  463  464  465  466  467  469  470  471  473  475  476  477  478  479  481  482  483  
485  486  487  489  490  491  492  493  494  495  498  499  500  501  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  
514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  
539  540  541  542  543