תנאי השימוש

תנאי השימוש

ספריית 'כותר' - תקנון האתר

ברוכים הבאים לכותר – הספרייה המקוונת של ישראל www.kotar.co.il , להלן: 'כותר', אשר מעמיד לרשות גולשיו מגוון של ספרי עיון ואנציקלופדיות של מיטב הוצאות הספרים בישראל בנושאי חברה ורוח ועוד. כמו כן בכותר קיימים כלים נוחים וידידותיים שבאמצעותם ניתן להגיע בקלות לכל נושא בכל הספרים, להדגיש קטעים, להוסיף הערות ואף להעתיק קטעים מהספר למסמכים אישיים. האתר פותח, מנוהל ומופעל על ידי מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית, להלן: "מטח", שכתובתו קריית משה רואו, רח' קלאוזנר 16, תל-אביב 61394, ת"ד 39513.

תנאי השימוש המפורטים להלן חלים על השימוש בספריית כותר, כל זאת באמצעות מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכיו"ב). בנוסף, תנאי השירות חלים על שימוש שנעשה באמצעות רשת האינטרנט.

א. כללי

 1. השימוש ו/או הביקור באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה להלן : ("תנאי השימוש") ואלה חלים, ללא תנאי, על כל משתמש באתר ו/או בתכניו באופן ישיר או עקיף, כולל, בין היתר, מבקרים מזדמנים, מנויים בתשלום להלן: "המשתמשים" (לאחר שנכנסו לאתר וקראו הוראות ותנאים אלה בעיון.)
 2. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים ולגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 3. השימוש ברוב חלקי האתר מותנה, בין היתר, בתשלום ובתהליך הרשמה בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן .
 4. מטח רשאי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לשנות את תנאי השימוש של האתר, ושינוי זה יחייב את המשתמשים לכל דבר ועניין מרגע פרסומו באתר.
 5. מטח שומר לעצמו את הזכות לעשות שינויים באתר, בתכולת כותר ובשירותיו בכל רגע על פי הצרכים שיעלו במהלך הפעלת ספריית כותר.
 6. הפרה של תנאי מתנאי השימוש על ידי המנוי מקנה למטח את הזכות הבלעדית לבטל את המינוי ולנתק את המנוי מ"כותר" לאלתר.

ב. תוכן האתר

 1. כותר מאפשר לגולשים שאינם מנויים לעיין במספר עמודים ראשונים של כל אחד מהספרים בספרייה, לעיין בספרים "פתוחים", לבצע חיפוש, לצפות ברשימת תוצאות החיפוש ולעיין לפי תוצאות החיפוש רק בתכנים ה"פתוחים" לציבור.
 2. כותר מאפשר למנויים לעיין בכל תכני הספרייה, לבצע חיפוש, לצפות בתוצאות החיפוש, וכן ליהנות מסביבת עבודה אישית וכלי העריכה המאפשרים:
  • להוסיף פתקיות ולרשום הערות בעמודים הרצויים
  • לסמן בצבע קטעים נבחרים בעמודים הרצויים
  • לשמור את הסימונים והפתקיות על גבי עמודי הספרים שעובדו
  • להעתיק טקסטים ותמונות מתוך הספרים שבאתר ליישומים אחרים כגון לקובץ word
  • להדפיס עמודים רצויים
  • לאגור את תוצרי העבודה בתיקיות תוכן אישיות
  • ליצור מדף ספרים אישי

ג. רכישת מינוי

השימוש במרבית שירותי כותר כרוך בתשלום. ספריית כותר מציעה חבילות מינוי מותאמות לאנשים פרטיים ולמוסדות.

 1. רכישת מינוי פרטי מתבצעת בשני אופנים: 1. מינוי שנתי. 2. מינוי חודשי מתמשך.
  1. המינוי שנרכש הוא אישי ואינו ניתן להעברה. למען הסר ספק, אין ברכישת מינוי כדי להקנות למנוי שום זכויות במידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע.
  2. הנרשם בעזרת 'קוד גישה' אינו רשאי לעשות שימוש ב 'קוד גישה' השייך לאדם אחר.
  3. פעולת החיוב באמצעות כרטיס אשראי מתבצעת באופן מיידי לאחר השלמת רכישת המינוי.
  4. בבחירת מינוי שנתי יתבצע החיוב באופן חד פעמי לשימוש לכל התקופה.
  5. בבחירת מינוי חודשי מתמשך, המנוי מסכים ומאשר בזאת כי מטח רשאי לחדש את תשלום המינוי באופן אוטומטי מידי חודש בחודשו, לפי המחיר המובטח בעת רכישת המינוי החודשי מתמשך.
  6. בבחירת מינוי חודשי מתמשך יתבצע החיוב החודשי מחדש בכל חודש בתאריך שבו נרכש המינוי.
  7. כל הרכישות הן סופיות. אין החזר כספי למנוי שלא ניצל את יתרת זכותו במינוי. כמו כן לא ניתן להשהות את מימוש המינוי.
  8. מטח שומר לעצמו את הזכות לעדכן את דמי מחיר רכישת המינוי מעת לעת.
 2. רכישת מינוי מוסדי לבתי ספר - לרכישת מינוי מוסדי לבתי ספר או לקבלת מידע על סלי המינוי המוצעים לבתי ספר אנא פנו אל 'מרכז קשרי לקוחות' בטלפון 03-6460800 או לדואר אלקטרוני sherut@cet.ac.il
 3. רכישת מינוי מוסדי למוסדות אקדמיים, לספריות ציבוריות ולארגונים אחרים - לרכישת מינוי מוסדי למוסדות שאינם בתי ספר או לקבלת מידע על סלי המינוי המוצעים למוסדות אקדמיים, לספריות ציבוריות ולארגונים אחרים אנא פנו אל 'מרכז קשרי לקוחות' בטלפון 03-6460800 או לדואר אלקטרוני sherut@cet.ac.il.

ד. ביטול מינוי

 1. ביטול המינוי ייעשה בפנייה בטלפון למספר 6200622–03 או בעזרת מילוי טופס ביטול – כאן.
 2. ביטול מינוי ייעשה בכפוף לתנאים הבאים:
  • מינוי שנתי – ניתן לבטל בהודעה כאמור לעיל, לכל המאוחר עד 14 יום ממועד הרכישה, במקרה זה, הלקוח יחויב בדמי ביטול בסך 25 ₪.
  • מינוי מתמשך ניתן לבטל החל מהחודש השני בשתי דרכים: 1. סגירת מינוי במועד החיוב הקרוב - לא יתבצעו חיובים נוספים ממועד זה. 2.סגירת מינוי מיידית וקבלת זיכוי יחסי עבור החודש הנוכחי על פי דין. למען הסר ספק, דמי המינוי עבור החודש הראשון לא יוחזרו בכל מקרה.
  • להפסקת המינוי בכל עת אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו.
  • המשתמש יהיה זכאי לעשות שימוש אישי בלבד בשם המשתמש ובסיסמה שניתנו לו עד לסוף תקופת המינוי שביטולו נתבקש.
  • יובהר כי אם מטח יודיע מראש ובפרק זמן סביר על הפסקת פעילות כותר, יפסיק מטח לגבות את דמי המינוי. המנוי מצהיר ומסכים כי במקרה כזה לא תהיה לו שום דרישה או טענה כלפי מטח מלבד הפרש דמי המינוי החודשיים לתקופה עבורה נרכש המינוי החודשי והאתר כבר לא פעל.
  • הרוכש מצהיר בזאת שהוא בן 18 ומעלה, קורא ומבין עברית היטב ורשאי על פי דין להתקשר בהסכם זה. כמו כן, הרוכש מצהיר שכרטיס האשראי שבאמצעותו נרכש המינוי הוא בבעלותו, על שמו ובר תוקף.

ה. מדיניות השימוש בתכני ספריית 'כותר'

 1. ניתן להשתמש בתכנים ובשירותים של ספריית כותר (תמונות, טקסטים, אנימציות, קבצי קול ווידאו) אך ורק למטרות לימוד, הוראה, מחקר אקדמי, עיון ומחקר אישי ובהיקף המותר עפ"י כללי השימוש ההוגן המפורטים בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים 2007.
 2. ניתן להשתמש בתכנים ובשירותים של כותר באמצעות מינוי אישי או מינוי מוסדי בלבד.
 3. מינוי מוסדי שנתי לכותר מקנה זכות לעובדים, למנויים ולתלמידים של המוסד להשתמש בתכנים ובשירותים של כותר מתוך המוסד, וכן מקנה זכות למוסד לאפשר גישה מרחוק לעובדים, למנויים ולתלמידים באמצעות כתובת או כתובות IP של המוסד ובאמצעות תוכנות לגישה מרחוק (או בדרך אחרת). מינוי אישי של מי מעובדי המוסד, ממנוייו או מתלמידיו אינו מקנה זכות לשימוש בכותר לעובדים, למנויים או לתלמידים אחרים, אלא למי שרכש את המינוי בלבד.
 4. אין לשבש או להפריע לשירות או לאתר, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.
 5. אין לפרסם, לשלוח דואר האלקטרוני או להעביר בדרך כל שהיא חומר כלשהו הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה.
 6. בכל מקרה של העתקה או שימוש בתכני האתר והצגתם מחוץ לאתר במסגרת כלי ההעתקה המוצעים באתר חלה חובה לציין את מקור הפרסום ושם האתר.
 7. אין לבצע קישור מתוך האתר, אלא בכפוף לתנאים הבאים:
  • הקישור נעשה בהתאם לאמור בסעיף 1.
  • הקישור יהיה לעמוד באתר במלואו וכפי שהוא מופיע באתר, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר.
 8. המשתמש בספריית כותר רשאי להדפיס דפים בודדים מן הספרים המוצגים באתר לצורכי לימוד, מחקר ועיון אישיים. אין למשתמש זכות להפיץ או למכור תדפיסים ו/או ספרים כלשהם מתוך ספריית כותר ברשת, לרבות על גבי פלטפורמות אחרות ו/או בכל אופן הפצה אחר.
 9. אין להסיר או לטשטש את סימני המים המופיעים בדפים המודפסים המופקים באתר.
 10. אין להסיר או לשנות כותרת עליונה (header) או לבצע תפעול כלשהו בסימנים מזהים על מנת להסוות מקור אינפורמציה כלשהי הקיימת באתר.

ו. הגבלת אחריות

 1. מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית אינו אחראי לתכנים המובאים באתר. האחריות לתכנים (הספרים או היצירות המוצגים באתר) היא של בעלי הזכויות בתכנים.
 2. מטח אינו אחראי לכל נזק תוצאתי, נלווה, או ישיר (לרבות נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות), הנובעים מן השימוש בשירות או היעדר יכולת להשתמש בשירות.
 3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריותו של מטח בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי המנוי למטח עבור השירות בתקופת המינוי.

ז. קניין רוחני

 1. זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים ביצירות המופיעות באתר זה הינן בבעלות היוצרים ו/או המו"לים כמפורט בגוף היצירה.
 2. זכויות הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים באתר, תכנונו, עיצובו, הכלים הטכנולוגים שבאתר לרבות תוצרי ההמרה למימד המקוון וקוד המקור הינם בבעלות מטח.
 3. בכפוף לאמור בסעיף 1 במדיניות השימוש בתכני ספריית כותר אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מאתר זה. כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר זה, בכולו או בחלקים ממנו, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית).
 4. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק") אלא לעמוד הבית בלבד.
 5. אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלו שקבע האתר, אלא בכפוף להסכמתה של מטח מראש ובכתב.

ח. שירות לקוחות ו/ או תמיכה טכנית

לרשותכם מוקד שירות לקוחות. במידה ונתקלתם בבעיה או בשאלה נשמח לעמוד לרשותכם.
אתם מוזמנים לפנות למרכז תמיכה טלפוני:
בימים א'-ה' בין השעות 21:00-8:00 ובימי ו' בין השעות 13:00-08:00 בטלפון 03-6200622.
מעבר לשעות הנ"ל ניתן להשאיר הודעה בשידורית (מוקד להשארת הודעות) ואנו נחזור תוך יום עסקים אחד לכל היותר.
אפשר גם לדווח על בעיות טכניות בדואר אלקטרוני web-support@cet.ac.il.

ט. הצהרות והתחייבויות המשתמש

 1. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש, המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעלה לאתר תכנים מהסוג הבא:
  • כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר;
  • כל חומר פורנוגרפי, ארוטי או בעל אופי מיני או עלול לפגוע ברגשות הציבור;
  • כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
  • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (worms) ואנדלים (vandals) יישומים מזיקים(malicious applications) וכיו"ב;
  • כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
  • כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו;
  • כל חומר או קישור לחומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
  • כל חומר בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, גזעני פוגע ברגשות הציבור, העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של הדין הישראלי;
  • כל חומר העלול להטעות צרכן;
  • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
  • כל חומר מאתר אינטרנט שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
  • בנוסף מתחייב המשתמש שלא להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.
 2. המשתמש מתחייב לשפות את מטח בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות מתנאי שימוש אלה, ו/או של שכל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו.

י. אחריות למידע

מטח אינו אחראי לכל מידע שיגיע אל המשתמש על ידי גורם חיצוני באמצעות האתר או יישומיו, והמשתמש נדרש לנקוט בזהירות הנדרשת בקבלו כל מידע שיועבר אליו במסגרת זאת. מטח אף אינו מתחייב כי מידע זה יועבר בשלמותו ובאופן תקין לגמרי.

יא. הגנת הפרטיות

מטח מכבד את פרטיות המשתמשים באתר והמידע המובא להלן מיועד לסייע למשתמש להבין את מדיניות הגנת הפרטיות של מטח. האמור בסעיף מדיניות הגנת הפרטיות בא להוסיף על האמור בתנאי השימוש ואינו גורע מהם.

 1. הפרטים האישיים אשר יימסרו למטח בעת הרישום לכותר ובעת רכישת מינוי וכן המידע שיצטבר אצלו בקשר עם המשתמשים, יישמרו במאגרים של מטח וישמשו אותו אך ורק לשימושים המותרים על פי מדיניות הגנת הפרטיות או על פי חוק.
 2. מטח לא יעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים ו/או פרטים מזהים על המשתמשים למעט במקרים המפורטים להלן:
  • הדבר נדרש לטובת קבלת השירותים, דוגמת העברת הפרטים לחברת כרטיס האשראי;
  • קיבל לכך את הסכמת המשתמש מראש ובכתב;
  • נדרש לעשות כן על ידי צו שיפוטי;
  • בכל מחלוקת ו/או דרישה ו/או טענה ו/או הליכים משפטיים, ככל שיהיו כאלה, בין מטח לבין המשתמש;
  • במקרה בו המשתמש יפר את תנאי השימוש ו/או הוראות כל דין;
  • בכל מקרה בו מטח יהא סבור כי מסירת המידע נחוצה בכדי למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לגוף צד שלישי ו/או בכדי למנוע נזק חמור לרכוש המשתמש ו/או לרכוש צד שלישי.
 3. מטח מנהל ומיישם מערכות ונהלים לאבטחת מידע אשר מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית לשרתים שלו. אך למען הסר ספק מובהר בזאת כי מטח אינו יכול להתחייב כי האתר הינו חסין לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בו.
 4. מטח רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הגנת הפרטיות ואלה יחולו מרגע פרסומם באתר.

יב. אחריות ושיפוי

 1. משתמש בכותר נוטל על עצמו מלוא האחריות והסיכון הנוגעים לשימוש בספרייה ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל מכשיר אחר של המשתמש אשר באמצעותו המשתמש מבקר בכותר.
 2. מטח אינו מתחייב כלפי המשתמשים לזמינות האתר בכל עת ו/או לתקינות האתר ו/או הקישורים בו ו/או לכלים בו ו/או לנגישות למידע באתר בכל עת.
 3. מטח אינו מתחייב כלפי המשתמשים שהאתר יפעל תמיד ללא הפרעות או תקלות בין אם בגלל מטח ובין אם בגלל גורם אחר, לרבות תקלות ו/או הפרעות ברשת האינטרנט ובהעברת נתונים באלחוט.
 4. המשתמש מתחייב לשפות את מטח, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, כולל שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

יג. שינויים באתר והפסקת השירות

מטח רשאי לשנות ו/או לעדכן, להוסיף או לגרוע מהאתר או מהמידע הנמצא בו. מטח רשאי להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

יד. דין ומקום שיפוט

 • על תנאי השימוש יחולו באופן בלעדי דיני מדינת ישראל.
 • כל חילוקי דעות בכל דבר ועניין הנוגע לתנאי השימוש יובאו להכרעתם של בתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב יפו, ולהם תהיה סמכות השיפוט הבלעדית.