זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל

זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות בישראל

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ה - 2004
מילות מפתח: זכויות הפרט; מעמד משפטי; זכויות האדם; זכויות האזרח; Human Rights
"זכויות, כלכליות חברתיות ותרבותיות בישראל" הינו הספר הראשון הסוקר באופן מקיף, שיטתי ואנליטי את מעמדן של הזכויות החברתיות בישראל. המאמרים שבספר נכתבו על-ידי בכירי המשפטנים בישראל העוסקים בחקר התחום. המאמרים מנתחים את התיאוריות העומדות בבסיס הזכויות החברתיות, דנים בקשיים ובאתגרים הניצבים בדרך להכרה במעמדן המשפטי של זכויות אלה ומציגים דגמים מעשיים ליישומן בשיטת המשפט הישראלית.
הכותבים: נשיא בית המשפט העליון (לשעבר) פרופ' אהרן ברק, עו"ד מיכאל אטלן, פרופ' דפנה ברק-ארז, פרופ' רות גביזון, עו"ד גרשון גונטובניק, ד"ר אייל גרוס, ד"ר גיא דוידוב, ד"ר ישראל דורון, פרופ' יואב דותן, עו"ד מרוואן דלאל, ד"ר מיכאל ויגודה, ד"ר נטע זיו, ד"ר גיא זיידמן, ח"כ (לשעבר) ענת מאור, ד"ר ברק מדינה, ד"ר יובל מרין, ד"ר אורן פרז, ד"ר יורם רבין, ד"ר יובל שני. אל הספר
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  
56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  
82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  131  132  133  134  135  136  137  138  139  
140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  
165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  
190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  
215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  
240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  
265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  
290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  
315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  
340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  
365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  
390  391  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  
418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  437  438  439  440  441  442  443  
444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  
469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  
494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  
519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  
545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  567  568  569  570  
571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  
596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  
621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  
646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  
671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  
696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  
721  722  723  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  
747  748  749  750  751  752  753  754  755  756  757  758  759  760  761  762  763  765  766  767  768  769  770  771  772  
773  774  775  776  777  778  779  780  781  782  783  784  785  786  787  788  789  790  791  792  793  794  795  796  797  
798  799  800  801  802  803  804  805  806  807  808  809  810  813  814  815  816  817  818  819  820  821  822  823  824  
825  826  827  828  829  830  831  832  833  834  835  836  837  838  839  840  841  842  843  844  845  846  847  848  849  
850  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  861  862  863  864  865  866  867  868  869  870  871  872  873  874  
875  876  877  878  879  880  881  882  883  884  885  886  887  888  889  890  891  892  893  894  895  896  897  898  899  
900  901  902  903  904  905  906  907  908  909  910  911  912  913  914  915  916  917  918  919  920  921  922  923  924  
925  926  927  928  929  930  931  932  933  934  935  936  937  938  939  941  942  943  944  945  946  947  948  949  950  
951  952  953  954  955  956  957  958  959  960  961  962  963  964  965  966  967  968  969  970  971  972  973  974  975  
976  977  978  979  980  981  982  983  984  985  987  989  990  991  992  993  994  995  996  997