אמות המים הקדומות בארץ - ישראל : קובץ מחקרים

אמות המים הקדומות בארץ - ישראל : קובץ מחקרים

מחבר:
שנת ההוצאה: 1989
מילות מפתח: אמות מים
ספר זה מוקדש לתולדות מפעלי המים הקדומים בארץ י־שראל מימי בית שני ואילך, ומקיף את מירב המידע שהעלה המחקר בנושא ייחודי זה. התנופה הרבה בחקר אמות המים בשנים האחרונות הניבה את שפע המאמרים בספר, כאשר רוב רובו של החומר המתפרסם הינו חדש ורואה אור לראשונה. חלקו הראשון של הספר כולל מאמרי מבוא, הפורשים יריעת רקע רחבה להיבטים שונים הנוגעים לכלל אמות המים הקדומות. בחלקו השני מובא תיאורן של האמות השונות: אמות מים עירוניות, שבהן מתגלים שכלולים טכנולוגיים והנדסיים ממדרגה ראשונה; אמות המים למבצרי מדבר יהודה מימי בית שני, שהקמתן ואחזקתן נעשו תוך התגברות על קשיים טופוגראפיים בלתי רגילים ותוך 'התחכמות' לתנאי היובש של המדבר; אמות מים לכפרים, לחוות ולמנזרים; וכן אמות שסיפקו מים לשטחי חקלאות באזורים השחונים של הארץ.
קהל היעד שעמד לנגד עיניהם של עורכי הספר כולל הן את החוקרים המלומדים, והן את הציבור הגדל והולן של שוחרי ידיעת הארץ, המתעניינים בתולדותיה ובשרידי עברה. אל הספר
נושא/נושאים: , העת העתיקה
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב  169  170  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  183  184  185  
186  187  188  189  190  191  192  193  194  195