איור 4 : אמת המים של סמוס, חתך לרוחב המנהרה,ראשית המאה השישית לפני הספירה