איור 10 : אמות המים של אמאוס, מימין — האמה העליונה, משמאל — האמה התחתונה