הקדמה

הקדמה ראשיתו של ספר זה ביוזמתם של חוקרים , רובם מאנשי ההתיישבות העובדת , שערכו לפני כעשר שנים כנס חוקרים על אמות המים הקדומות בארץ ישראל . יד יצחק בךצבי עודד את היוזמה ונתן את חסותו לכנס שהתקיים ב'צריף הנשיא' בירושלים בב - ' ג' בחשוון תש"ם 25-24 ) באוקטובר . ( 1979 לקראת הכנס עלתה המחשבה להכין קובץ מאמרים , אך מחמת קוצר הזמן הסתפקנו אז בקובץ מצומצם של תקצירי ההרצאות , שיצא במהדורה משוכפלת מטעם יד יצחק בן צבי . מייד בתום הכנס , בעידודו ובברכתו של מנהל ה'יד' דאז , מר יהודה בן פורת , ניגשנו להכנתו של ספר זה . המטרה שהצבנו לעצמנו היתה לרכז את מירב החומר הקשור למפעלי המים הקדומים בארץ ישראל מימי בית שני ואילך , תוך עידוד החוקרים השונים העוסקים בתחום זה לסכם את מחקריהם ולפרסמם בקובץ . מספרם הרב של המאמרים יש בו כדי להעיד על התנופה לה זכה המחקר בתחום הנדון בשנים האחרונות . רובו של החומר המתפרסם כאן הינו חדש ורואה אור לראשונה י ומאמרים אחדים שכבר פורסמו בעבר , הורחבו ועודכנו בידי מחבריהם לצורך פרסומם הנוכחי . כאמור , תחמנו עצמנו לתקופה המתחילה בימי בית שני , משום שבה התפתחו בארץ מפעלי המים המב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי