איור 6 : אמת ואדי אל עונקור , דרך עתיקה לאורך . אמה ( מבט למזרח )