איור 17 : הגשר המזרחי והבריכות שלצדו, מראה כללי (מבט־ על למערב) והצעת שחזור