איור 24 : אמת נחל בית העמק, פיר של המנהרה ושתי תעלות חצובות, קטע 6