איור 19 :טיפוס האמה הקלאודיאנית — נקודת הצמיחה של הקשת מוסטת פנימה