איור 9 : יסודות של גשר באמה הדרומית ( נק' 34 ) , מבט לצפון