איור 10 : אמת שכם-שומריו מעבר מעל יאדי ח'ריזה, תכנית וחתן ,