איור 12 : פיר באמת הביאר, מבט מתוך המגהרה אל עבר הפיר