איור 14 : שחזור סכמאתי של מערכות קוניקולי במרכז איטליה