סקר אמות המים לירושלים

עמוד:193

בתקופה הרומית , ולא עברו עליה תהליכי שיפוץ , כמו באמות האחרות . על פי שיטת הבנייה של אמה זו , ניתן ללמוד על השלבים המקוריים באמות לירושלים . האמה יוצאת מעין ארטס , הנמצא בתוך הכפר ארטס ( נ"צ . ( 1678 1217 כיום לא נראים שרידי חיבור בין אמה זו לאמה התחתונה , העוברת במדרון שמעל לעין ארטס . שיק טוען , שחיבור כזה היה קיים , ולפיכך יש לראות בכל המקורות של האמה התחתונה גם מקורות פוטנציאליים לאמת הרודיון . שרידים ראשונים של האמה נמצאו רק ביציאה מארטס , בקו גובה 690 מ' ( נקודה . ( 60 מכאן האמה נמשכת לאורך צלעו הצפונית של ואדי טוחין , עד ד'הר ח'לת אל ג'מע ( נקודה . ( 64 לאורך קטע זה השתמרו ק טעים חצובים ובנויים לסירוגין . החציבות בסלע מגיעות בנקודות מסוימות לרוחב 85 ס"מ ועומק 1 . 25 מ' ( בנ"צ , ( 1680 1218 אך בדרך כלל הן קטנות יותר ודומות לאלו של האמה התחתונה ( רוחב 45 ס"מ , גובה 75 ס"מ . איור . ( 23 לעתים מזומנות נמצאים קטעי חציבה , שאינם אלא תעלות יסוד לאמה בנויה . אלו מגיעות לרוחב 1 מ , ' אך עומקן מועט , ולעתים אינן אלא משטחים מיושרים בטרסות בסלע הטבעי , ששימשו כתשתית לבניית האמה . במקומות אחדים נמצאו שרידי הנדבכים התחתונים של האמה הבנויה בתוך תעלות היסוד הללו . רק במקומות ספורים השתמרה האמה הבנויה בשלמותה , כגון בנקודה 62 ( נ"צ . ( 1697 1221 קטעים בנויים אלו דומים לשלב הקדום באמת הערוב , הן באופי בנייתם והן במימדיהם . ממזרח לח'לת אל ג'מע נתקל תוואי האמה בערוץ היורד מאוכף ( נ"צ ( 1706 1215 לנחל טואחין . שרידי האמה נמצאו על המורדות שממערב וממזרח לערוץ זה , גבוה במקצת מהאוכף , שהוא מקום המעבר האפשרי המיידי . על האוכף עצמו לא השתמרו שרידים , אך נראה שהאמה עברה בו על גבי גשר בנוי או על טרסה גבוהה , מהם לא נותר דבר . מעבר למקום זה נמצאו בעיקר קטעי חציבה צרים , שרוחבם אינו עולה על 20 ס"מ . רק במקומות חצייה של ערוצים קטנים נמצאו שוב קטעים בנויים ( נקודה . ( 66 קטעים בנויים מופיעים שוב באזור סלעי הקרטון הרך שממערב לח'רבת _א נתש ועד לח'לת אם _א דיוף . במקום זה בנ"צ 1726 1198 ובגובה _כ 670 מ , ' האמה נעלמת . מכאן עד להרודיון , מרחק של _כ 800 מ , ' לא נמצאו כל שרידים . על פי הגובה ותנאי השטח נראה , כי יעדה הסופי של האמה היה הבריכה המרובעת הבנויה , שלמרגלות המבצר . מכאן המים הועלו על גבי בהמות לבורות שבצלע ההר . ירושלמי , יומא ג ה , מא א . בבלי , יומא לא , ע"א . בבלי , זבחים נד , ע"ב . מלחמות , ב , ט , ד . קדמוניות יח , ג , ב . מדרש איכה רבה ד , ד ( מהדורת בובר . ( 1841 , pp . 390 , 514-516 E . Robinson , Biblical Researches in Palestine , I , London את עבודתם מזכיר וילסון , להלן . הערה , 9 וכן דלמן , ( _להלן : הערה , ( 11 עמ' , 277 הערה Die Vasserversorgung der Stadt Jerusalem ' , 01 1866 . pp . 9-11 , 82-83 , pis . VII , XXVIII C W . Wilson , Ordnance Surveyof Jerusalem . 1865 , London . 2 C . Schick , . ZDPV , I ( 1878 ) , pp . 138-176 כן ראה : Benginger , ZDPV , XIX ( 1896 ) C . Schick & 1 . ( מפה בסוף הכרך . ( II G . A . Smith , Jerusalem , I , London 1907 , pp . 95-133 ; ; Paris 1954 , pp . 304-312 266-28 1 ; H . Vincent , Jerusalem de _I'Ancien Testament , 1 , Da \ man , Jerusalemund Sein Gelande , _GUtersloh 1930 , PP מ' הקר , 'הספקת מים בירושלים בימי קדם , ' מ' אבי יונה ( עורך , ( ספר ירושלים , ירושלים תשט"ז , עמ' ; 228-213 רות קלנר ( עמירן , ( 'צינור המים לבית ירח ותאריך בית המרחץ / ידיעות , יג תש"ז , עמ' . 140-133 _לביבליוגראפיה עד 1920 ראה : Leipzig 1920 , p . 490 , n . 146 E . Schurer , Geschichte des Judischen Volkes . 1 , 12 את הסקר יזם יהושע כהן כמפעל מחקר ראשון של בית ספר שדה כפר עציון . האקדמיה למדעים תמכה בעבודת הסקר , ויעצו הפרופסורים מיכאל אבן ארי . רות עמירן ולסלי שנן . בסקר השתתפו יחד עם המחבר יהושע כהן , שמעון יצחק ויצחק גנירם ( גרינברג . ( במרוצת השנים מאז הסקר נוספו עובדות חדשות , חלקן בחפירות הרובע היהודי , וחלקן בפעולות הצלה שונות של אגף העתיקות באזור ירושלים . תודתי נתונה לעמוס קלונר , ארכיאולוג מחת ירושלים באותן שנים , על מידע שהעמיד לרשותי . התצלומים בעבודה זו נעשו בידי המחבר ובידי זאב רדובן . השרטוטים בחלקם הם עיבודים של שרטוטי קונרד שיק ובחלקם שרטוטים מקוריים ( מעשה ידי רוני רייך והמחבר . ( תודתי לד' עמית על מספר הערות ומראי מקום . 13 המידע ההידרולוגי נאסף על ידי המחבר ועל ידי ההידרולוג פרופ' לסלי שנן מתוך ארכיוני המחלקה למים של עיריית ירושלים , Koch , Annual Reports on Operation of the Jerusalem A . . Jerusalem Municipality , Jerusalem Water Supply , nos . 1-9 , 1921-1931 . Water Supply Dept ., גבהי המעיינות והאמות בתיאור הסקר לקוחים ממפת 1 : 50000 של מחלקת המדידות . 'Notes and News ' , PEFQST , 1902 , pp . 4 n . 14

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר