איור 13 : קוניקולוס — מערכת אטרוסקית לניקוז ואיחוז מי תהום