איור 5 : מזרקות שיש ב'אולם המזרקות' כפי שנמצאו באתרן