איור 7 : שיחזור היישוב בקומראן על מתקני המים הרביס 1.מקום כניסת האמה 2.מאגרי מים ומקוואות