עקרונות תכנון וביצוע של מערכות מים קדומות מנקודת מבטו של מהנדס בן זמננו

עקרונות תכנון וביצוע של מערכות מים קדומות מנקודת מבטו של מהנדס בן זמננו נחום מינצקר יויתר דברי חזקיהו וכל גבורתו ואשר עשה את הברכה ואת התעלה ויבא את המים העירה הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה ( מלכים ב , כ כ ) מבוא במיפגש עם שרידים של מערכות מים עתיקות אנו מתפעמים מתחושת קשר אל בונים ויוצרים שפעלו בימי קדם . במאמר זה בכוונתי להציג את נושא הקמת מערכות מים והפעלתן כיום במסגרת עקרונית כללית , אשר תאפשר לפתח לימוד השוואתי עם ממצאי העבר ; אין בכוונתי להציג את עקרונות הנדסת  אל הספר
יד יצחק בן-צבי