איור 13 : בריכת המעיין, משמאל: תעלה בנויה משלב קיום מאוחר