איור 16 : חתך לרוחב האמות ( נקודה 23 ) . א. האמה הקדומה ; ב. אמת הצינורות