איור 4 : תעלת האיחוז, קטע מדרום לערוץ הנחל, מבט מזרחה