איור 11 : שחזיר הגשר הגדול בקרבת המבצר (צייר ליין רטמאייר)