איור 11 : בריכת המעיין העגולה, מבט לדרוס והצעת שחזור