איור 19 : גשרים לאורך אמת הצינורות . מימין : גשר בנקודה 15 ( נהרס בשטפונות בחורף 1976 ) , משמאל : גשר בנקודה 16