אמות המים הקדומות בארץ ישראל

עמוד:ד

הדפסה ראשונה : אייר תשמ"ט הדפסה שנייה : תשרי תש"ן הדפסה שלישית : ניסן תשנ"ב הדפסה רביעית : שבט תשנ"ה מזכירת המערכת : שלומית משולם הביא לדפוס : חננאל גולדברג עיצוב הספר והעטיפה : אברהם פלדות כל הזכויות שמורות © ירושלים 1989 אין להעתיק מפות . מאמרים או קטעים מספר זה בשום צורה שהיא ובשום אמצעי , או לעבדם בדרך כלשהי , לרבות צילום והקלטה , ללא אישור בכתב מבית ההוצאה סדר צילום : יד יצחק בן צבי צילום ולוחות : טפשר הדפסה : דפוס דורות מסת"ב 965-217-063-1

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר