איור 9 : הקצה הצפוני של מצדה מכיוון מערב.שים לב לשרידי השביל העילה מטור הבירית העליונים אל פסגת ההר