סקר אמות המים לירושלים

עמוד:185

הסתעפות מהאמה ליד הפינה הצפונית מערבית של הבריכה . בתקופת המנדט נבנה חיבור בין אמת הביאר לפינה הדרומית מזרחית של הבריכה העליונה , וכיום לא ניתן למצוא כל המשך לאמה מעבר לנקודה זו . אמת הערוב הגיעה , לפי שיק , עד לגובה שפת הבריכה התיכונה , עקפה אותה ממערב ונכנסה אליה בפינתה הצפונית מערבית דרך מיתקן , שאליו הגיעו גם מי עין צאלח ועין בורק . כיום לא ניתן לאתר את המתקן . שיק מראה גם אפשרות להפנות את המים מאמת הערוב לבריכה התחתונה , לפני הגיעה לבריכה התיכונה . מכאן ניתן להסיק , שאמת הערוב פעלה גם לאחר שהבריכה התחתונה נבנתה , עובדה החשובה לקביעת הכרונולוגיה של המערכת כולה . הנקודות של יציאת האמות מהבריכות גם הן לא השתמרו . האמה העליונה יצאה כנראה מתחתית הבריכה העליונה ( בניגוד למה שמראה שיק . ( האמה התחתונה קיבלה את מימיה משלושה מקורות : סעיף אחד נמשך מחדר האיסוף של עין צלח ( ראה להלן ) עד למרגלות הבריכה התחתונה . סעיף זה קיבל את מי עין צלח ועין בורק , ואסף גם מים מהבריכה התיכונה והעליונה . כן יכול היה סעיף זה לקבל מים מאמת הביאר , שהתחברה כנראה גם היא לחדר האיסוף של עין צלח ועין בורק . שרידי צינור חרס של סעיף זה השתמרו מצפון לבריכה התיכונה . סעיף שני קיבל את מימיו מעין עטן , וסעיף שלישי מעין פרוג'ה — שניהם נמוכים מן הבריכה התחתונה . שלושת הסעיפים הללו התחברו בנקודה אחת , ממזרח לבריכה התחתונה , לאמה התחתונה . המעיינות ארבעת המעיינות ליד בריכות שלמה נובעים בשכבות החוור , האופייני להרי יהודה . לשם הקלת הנביעה והסדרתה נחצבו בחוור כוכים ומנהרות , ונבנו מבנים ששמרו על מקום הנביעה מהרס ומהתמוטטות . מבנים אלו תוארו לפרטיהם על ידי שיק . התיאורים שלהלן מבוססים על דבריו ועל ביקורינו במקום . עץ צלח . המעיין נמצא במרחק _כ 200 מ' מצפון מערב לבריכה העליונה . המים נובעים מארבעה כוכים חצובים בסלע ומתרכזים בבור שקיעה עגול ( איור . ( 16 מבור השקיעה זורמים המים בצינור חרס לחדר עיקרי , שגודלו 4 . 3 א 14 . 3 מי . חדר זה בחלקו חצוב בסלע ובחלקו בנוי אבני גזית ומקורה כקירוי חביתי , שהשתמר בשלמותו . כיום מוליך אל החדר חדר מדרגות שנבנה במאה הי"ט _, וקשה לקבוע היכן היתה הכניסה הקדומה אליו . המים מתרכזים בשקע שבמרכז החדר , וממנו זורמים במנהרה חצובה עד לחדר איסוף , הנמצא ליד פינתה הצפונית איור : 17 מתקן איסוף ליד הבריכה העליונה , תכנית ( על 0 י שיק ) איור : 16 עין צלח , תכנית וחתן של אזור הנביעה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר