מונחי יסוד במערכות להספקת מים בעת העתיקה

מונחי יסוד במערכות להספקת מים בעת העתיקה * א . מוביל המים לסוגיו . 1 אמת מים , אקוודוקט ( כלאטינית : — ( Aqueductus מוביל מים בנוי או חצוב , שבו זורמים המים מן המקור לנקודת היעד . . 2 מנהרה תעלה תת קרקעית החצובה דרך מחסום טופוגראפי — גבעה או הר — בה עוברים המים מצד לצד . . 3 ניקבה תעלה תת קרקעית החודרת אל שכבה נושאת מים ( אקוויפר ) ומנקזת אותם החוצה . . 4 ספקוס ( בלאטינית : — ( Specus החלל הפנימי של אמה או תעלה , שבו זורמים המים . . 5 פיר שוחת בקרה — ( Manhole ) שוחה אנכית המשמשת לחפירת ניקבות ולהתקנתם של מפעלי מים תת קרקעיים ולתחזוקתם ( בלאטינית : . ( Puteum . 6 קוניקולוס ( בלאטינית : — ( Cuniculus ניקבה המנקזת שכבה נושאת מים ( אקוויפר ) למלוא אורכה ( מערכות קוניקולי פותחו על ידי האטרוסקים באיטליה . ( . 7 קנת , פוגארה ( מלה ערבית הגזורה מהשורש הפרסי קני = מוביל ) — ניקבה ארוכה המנקזת מי תהום עמוקים . ניקבת הקנת ניכרת דרך פירי החציבה האנכיים , ששימשו את חופרי הניקבה ( מערכות קנתים פותחו בעיקר בפרס , אבל מצויות גם בארצות אחרות , כולל ישראל . ( ב . צנרת . 1 גיחון ( תיקון למונח השגוי 'סיפ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי