איור 5 : האמה מעל בית ג'אבר אל פוקאני ( נקודה 29 )