איור 17 :רהט למי שתיה בפינת אולס האומנות — הצעת שחזור