מערכות להובלת מים במרחצאות הרומיים של חמת־ גדר

מערכות להובלת מים במרחצאות הרומיים של חמת גדר יזהר הירשפלד יממך נובעת הגיאות ללא סוף , לכאן ולכאן , בצד אחד רותחת ובצד האחר צוננת וממוזגת ( מתוך כתובת שירית מאת הקיסרית אבדוקיה , המפארת את מרחצאות חמת גדר ' ( מבוא אמות המים הקדומות מורכבות בדרך כלל משלושה חלקים עיקריים : מתקנים לאיחוז המים , קטעי אמה להובלתם ומתקנים לחלוקתם . מידת השתמרותם של החלקים הללו שונה , אולם לעתים קרובות נמצא שהמתקנים לאיחוז המים והקטעים הבנויים לאורך האמה נשמרו טוב יותר מאשר מתקני החלוקה ברחובות העיר ובנייניה . מבחינה זו , נודעת חשיבות רבה להכרת המערכות להובלת מים שנתגלו במרחצאות הרומיים של חמת גדר . במיבנה זה נשתמרו לא רק המתקנים לאיחוז המיס והובלתם , אלא גם ובעיקר רשת הצינורות ומזרקות השיש , שמהן קלחו המים אל הבריכות השונות . דרגת ההשתמרות הגבוהה של מתקנים אלה , כמו של המיבנה כולו , מאפשרת לנו להכיר מקרוב את אחת ממערכות המים המורכבות ביותר שהותקנו בארץ ישראל בתקופה הרומית ביזאנטית .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי