טבלה מס' 1: פעילויות עיקריות של תכנון וביצוע במערכת מים