איור 17 : צינור חרס היורד לעין קלת ובו שכבה עבה של משקע גירי