סקר אמות המים לירושלים

עמוד:187

עין עטן . מעיין זה נובע בקצה מנהרה מלאכותית , הנמשכת מספר עשרות מטרים , ובה שלושה פירים . המשכה כאמה רגילה . עין פרוג'ה ועין _עטן מזינים את האמה התחתונה ללא שנאספו על ידי בריכה כלשהי . מים אלו הם מקור לזרימה מתמדת באמה בכל חודשי השנה , אותה ניתן היה לתגבר על ידי הוספת מים מהבריכות , או אף ישר מחדר האיסוף של מי עין בורק ועין צלח . ייתכן , שאף האמה העליונה קיבלה מים מחדר איסוף זה , אך לכך אין עדות בשרידים . לשיטת תפיסת המעיינות על ידי ניקבות נביעה מלאכותיות וחדרים בנויים קיימות הקבלות רבות בהרי יהודה , כמו בצובה , עין קובי , עין יעל , מעין כתיר ועוד . מתקני מעיין צובה דומים ביותר לאלו שבאזור בריכות שלמה : כאן מצויים כוכי נביעה , שני חדרים מקומרים ומנהרה המוליכה את המים לבריכת אגירה . נראה כי שיטה זו רווחה בשלהי תקופת בית שני ובתקופה הרומית המאוחרת בהרי יהודה . מי גשמים . מי הנגר העילי ממישור אל ח'דר היו מקור מים חשוב נוסף למילוי הבריכות . עוד בתקופת המנדט היו נאספים מים רבים במישור זה בעזרת סכרי אדמה פשוטים וארעיים , והוזרמו מכאן לבריכות בעזרת תעלות חפורות באדמה . כיום , ובוודאי גם בתקופה העתיקה , קיימים סידורים מיוחדים להזרמת מים עודפים מהבריכה העליונה לתיכונה ומהתיכונה לתחתונה . הבנייה המודרנית כיסתה את כל השרידים הקדומים של מתקנים אלו . תאריכי הקמתן של האמות דעות שונות הובעו בעבר לגבי תאריכי הקמתן של האמות השונות ( איור . ( 20 אחדים מהחוקרים נטו לתארך לפחות חלק מן המערכת לתקופת בית ראשון . כך קבעו לא רק קונרד שיק בשלהי המאה הי"ט אלא אף האב _וינסאן בשנת 1954 וג'ון וילקינסון בשנת " . 1974 שיק הסתמך בשעתו על פסוקים מקוהלת ( ב ו ) ושיר השירים ( ד ויד המזכירים בריכות , גנים איור : 20 תרשים סכימתי של מערכת האמות לירושלים אייר : 19 מסדרץ כניסה לעין פריג ' ה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר