איור 1 : תבליט אשורי מארמון נינווה מתאר ק מושקה באמצעות אמה ראשית המאה השביעית לפני הספירה