איור 9 : נשים יווניות רוחצות תחת קלוחי מים, תיאור על כד יווני, המאה השישית לפני הספירה