איור 25 : הקטע המזרחי ביותר ששרד מאמת הצינורות ( נקודה 28 )