איור 5 : מבט גללי על הצלע הדרומית התלולה ביותר (בורות9 -14)