איור 10 : מכלול המרחצאות ומתקגי המים — תכנית כללית