איור 5 : האמה העליונה עוקפת קבר מהמאה השנייה לספירה