איור 11 : צינור חרס של האמה התחתונה. מראה כללי (למעלה) ופרט (למטה)