איור 8 : האמה התחתונה גרובע היהודי, מימיו: תוואי קדום, משמאל: תיואי מאוחר