איור 31 : פתחה של מערכת הביוב הגדולה ( קלואקה מקסימה ) של רומא