איור 15 : מצדה מן האוויר. החץ מורה על מיקומו של המגדל המגן על מערכת האמות ושבילי הגישה אל פסגת ההר