איור 8 : חתך בגדה דרומית של הוואדי , 1 : תעלה מאבנים מסותתות , 2 : תעלה האיחוז , 3 : אפיק הנחל