איור 3 : אספנדוס, אסיה הקטנה. חוליות אבן של האמה, המאה השנייה לספירה