איור 2 : המרחצאות הר1מיי0 של חמת־גדר, מראה גללי עם סייס החפירות (למטה) והצעת שחזור (למעלה)