איור 17 : בריכת מים פתוחה בדרום מצדה ( בריכה חשמונאית ? )